Yasal/Telif

Yasal Uyarılar ve Telif Hakları İçin Bilgilendirme

Görseller:

Sitemizde kullanılan görsellerin tamamı “https://www.flickr.com/” ve “https://www.google.com/advanced_image_search” üzerinden telif hakkı içermeyen “ticari olarak bile kullanıma, paylaşıma veya değiştirilmeye açık” resimler olarak alınmaktadır. Yine de sitemiz “telif hakkı” konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsanız lütfen derhal iletişime geçiniz.

Yazılar:

Sitemizde kullanılan yazılar özel kaynaklardan, çeşitli sosyal medya platformlarından ve nadiren de olsa TV kanalları ve diğer haber sitelerinden alınmaktadır. Alıntılanan yazılar kaynak belirtilerek paylaşılmaktadır. Yine de sitemiz “telif hakkı” konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsanız lütfen derhal iletişime geçiniz.

Ayrıca sitemiz, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 36. ve 37. Maddelere uymaktadır.

İlgili Kanun Maddeleri’ne göre:

Madde 36 – Basın Kanununun 15 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın veya radyo tarafından umuma yayılmış bulunan günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas olunabilir. Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale ve fıkraların iktibas hakkı sarahaten mahfuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete ve dergiler tarafından alınması ve radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması serbesttir. İktibas hakkı mahfuz tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınması, radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması caizdir. Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, dergi ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir kaynaktan alınmışlarsa o kaynağın adı, tarih ve sayısından başka makale sahiplerinin adı, müstear adı veya alameti zikredilmek icabeder.

Madde 37 – (Değişik: 21/2/2001 – 4630/19 md.)
Haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük hadiselere bağlı olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalara alınması mümkündür. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ve televizyon gibi araçlarla yayınlanması serbesttir. Bu serbestlik, hak sahibinin hukuki menfaatlerine zarar verecek şekilde veya eserden normal yararlanmaya aykırı biçimde kullanılamaz.

Bu maddelere uyulmadığını veya menfaatlerinize zarar verildiğini düşünüyorsanız lütfen derhal iletişime geçiniz.

İletişim Mesajında Lütfen Aşağıdaki Yazılı Olarak Belirtilen Belgeleri Göndermeyi Unutmayınız:

1- Elinizdeki tüm hak sahipliği belgeleri.
2- Varsa diğer deliller.
3- Eğer firma temsilcisi iseniz, firma temsilcisi olduğunuza dair sözleşmeler.
4- Varsa diğer kanuni ekler.

İlgili içerikler en geç 2 (iki) iş günü içerisinde sitemizden kaldırılacaktır.